×
mojemoje   |   home späť   |   back nové   |   new fotománia   |   galery fotoartprint cestovanie   |   voyage moja • moje • moji vaše   |   contact

         Ranná rosa pod náporom slnečných ľúčov mizne rýchlo.
         Keď idem späť, už sú siete vysušené a takmer neviditeľné. Na miestach, kde bol jeden pavúk vedľa druhého, teraz nevidno skoro nič. Za to skrehnuté motýľe slnko zahrialo a teraz využívajú poslednú sladkú ponuku mladej jesene.