×
mojemoje   |   home späť   |   back nové   |   new fotománia   |   galery fotoartprint cestovanie   |   voyage moja • moje • moji vaše   |   contact

          Niekoho ukľudňuje, niekoho naopak. Najmä ak zelená je súčasťou niečoho, čo nám je proti srsti. Prevažne mužská časť staršej populácie mi dá za pravdu. Kto nebol na vojne, nepochopí (pre mladšie ročníky - ide o starý dobrý socík pred rokom 1989, ČSSR). Navyše zelenú mali určenú nepochopiteľne aj esembáci ( Zbor národnej bezpečnosti - česky Sbor národní bezpečnosti, čiže SNB = es-en-bé). Že boli vojaci v zelenej bolo dosť logické - maskovanie v teréne. Ale policajti? Možno práve naopak, nie maskovanie, ale aby ich človek rýchlejšie identifikoval. Napriek tomu zelená naozaj môže ukľudňovať a liečiť. Hlavne ak si ju užívame v lone prírody, obklopený zeleňou stromov a trávy, s odfiltrovaným hlukom miest, bez exhalátov a reklám. Bože, odfiltruj aj hlupákov, čo do lesa nepatria.