×
mojemoje   |   home späť   |   back nové   |   new fotománia   |   galery fotoartprint cestovanie   |   voyage moja • moje • moji vaše   |   contact

          Tentoraz sa "Vivaldi" rozhodol poprechádzať v Prírodnej rezervácii Šúr v 4-tom stupni ochrany pri obci Svätý Jur neďaleko Bratislavy. Jej jedinečnosť a celosvetový význam spočíva v tom, že ide o unikátny mokraďový systém so starým jelšovým lesom, jediným pôvodným biotopom jelšového lesa takéhoto typu v strednej Európe, na základe čoho bola roku 1990 PR Šúr zaradená do zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Ramsarskej konvencie. Súčasťou rezervácie je aj Panónsky háj, pozostatok rozsiahleho dobovo-brestovo-jaseňového lesa so stáročnými rozložitými dubmi. Obvod jedného kmeňa som si pre zaujímavosť premeral - 450 cm! Ďalej sa tu nachádza slanisková oblasť, lesostep. Šúrsky rybník a Šúrsky kanál. Prírodné bohatstvo tejto oblasti dokumentuje časť tejto informačnej tabule. Viac obrázkov (typickejších pre rezerváciu) z PR Šúr a aj o pohromách, ktoré jej hrozia, čoskoro nájdete tu. Obrázky vznikli v priebehu desiatich rokov pri občasných návštevách rezervácie, čiže to nebolo nič systematické a neručím, že sem časom nepridám ešte niečo zaujímavé. Možno táto galéria bude čoskoro iba spomienkou na jedno úžasné miesto.
(Poznámka: je možné, že som sa v označení druhov v popiske pod obrázkom pomýlil, budem len rád, ak ma opravíte.)