×
mojemoje   |   home späť   |   back nové   |   new fotománia   |   galery fotoartprint cestovanie   |   voyage moja • moje • moji vaše   |   contact

          Jazero aj okolie je celkom pekné, vďaka zlému prístupu do vody (bahnitý breh) je tam kľud, iba pár rybárov. Okolie je dosť divoké, široké pokosené lúky, v lesoch okolo ťažko prechodné húštiny, neďaleko pretekajúca rieka Morava vytvorila na našom brehu pomerne veľké rameno. Na fotografovanie fajn, na kúpanie horšie. Jazero je vlastne ťažobná jama (ale nie štrková, ťaží sa tu prírodné kamenivo), je to rybársky kaprový revír.