×
späť   |   back mojemoje   |   home obrazy   |   printgalery kalendáre   |   calendars cenník   |   price list nové   |   new galery fotománia   |   galery vaše   |   contact

Na tejto stránke som bežne publikoval kalendáre z mojej fotografickej produkcie pre aktuálny rok, ale rok 2022 mi priniesol viac zlého ako dobrého, vrátane Covidu a iných zdravotných i rodinných problémov, takže nezostalo síl a vôle na ďalšiu tvorbu. Je možné, že začiatkom januára dám do obehu 2-3 kalendáre (to stále nie je neskoro, niekedy boli žiadosti ešte aj v apríli :-)) ). Je tu aj možnosť, že niekto si nezobral z rôznych príčin kalendár v roku 2022, prípadne sa mu páčil ešte aj iný, ale nechcel mať dva. V takomto prípade si môžete objednať kalendár z archívu, samozrejme s kalendáriom pre rok 2023. Popis ku kalendárom je tamtiež, je možné, že ceny budú o pár centov vyššie, lebo cena papiera vďaka Covidovým machináciám išla hore.

Staršie kalendáre (archív 2022) s novým kalendáriom pre rok 2023 si môžete objednať aj na adrese vasevase@mojemoje.eu